Home

DE PIT

Onze perzikboom is dood gegaan en twee jaar later zien we een nieuw boompje uit de grond oprijzen. Dit moet van een pit zijn gekomen. In beginsel is een pit vruchtbaar en heeft voor haar vruchtbaarheid een omgeving nodig. Dit is toch gewoon zo, dit is toch natuurlijk. Met mensen is het precies zo.
Deze omgeving heeft de pit nodig om voedend te kunnen zijn. Dit is een wederkerige verbinding, waarbij geven en nemen in balans zijn. Potentie, kracht van omgeving en pit, wordt gelijkwaardig en wederkerend aangewend. Beide maken van elkaar gebruik om groei en evenwicht mogelijk te maken. Een ecologische, duurzame verbinding. In het gestaltproces streven we naar een zelfde soort verbinding.

Pit heeft nogal wat betekenissen die allemaal van toepassing kunnen zijn, zoals
kern, binnenste, zaad, kaarsvlam, lont, de stopplaats in de autosport, de slaap.

Pit kennen we ook in uitdrukkingen en gezegden, bijvoorbeeld:
Op de pit leunen is een uitdrukking in de toneelwereld die gebruikt wordt als een speler zijn tekst onvoldoende kent. Ruwe bolster, blanke pit is een ander gezegde.

De Pit, geaard, levend, brandend, lichtend, beschermend, openend, voedend.
Een pit die tot wasdom komt in een vruchtbare omgeving en voedende ontmoetingen.
Het proces van leven in heel veel variaties, dat boeit ons.

Vanaf 1982 heb ik samen met mijn man Piet veel mensen kunnen ontvangen voor levend leren, opleiden van gestalttherapeuten, superviseren, coachen en therapie. In ons werk leggen we nadruk op leren, oefenen en gaan van nog onbekende wegen. Al gaande ontstaat nieuw besef en meer bevredigende contact mogelijkheden.

Onlangs overleed mijn man en partner in de praktijk Piet en zet ik DE PIT voort met alles wat ik als individu en samen met Piet heb geleerd en ontwikkeld.

Anna