Gestalt-therapie

Gestalttherapie is een ingeburgerde naam in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij spreken liever van gestaltleren, oefenen om je besef van je situatie te vergroten en je contactmogelijkheden te verbeteren. Gestalttherapeuten brengen Gestalttherapie ook steeds tot ontwikkeling en zo ontstaan er zijvertakkingen. Transactionele analyse, familie opstellingen, systemische therapie kunnen we zien als zulke vertakkingen. Gestalttherapie zelf komt weer voort uit de westerse psychiatrie (Perls was een leerling van S. Freud), de oosterse filosofie en mensbeschouwingen. Ze heeft een familiale verhouding met de antroposofie en de euritmie. Gestalttherapie heeft in de Europese landen vaste voet aan de grond gekregen en is verenigd in de EAGT; de Europese Associatie voor Gestalt Therapy.
Gestalttherapie is gebaseerd op een holistische visie: de mens-in/en-zijn omgeving zijn één en niet te scheiden. De mens in/en zijn omgeving vormen samen je identiteit. In de gestalt praktijken zie je deze mensvisie terug in: Ik en U. Gestalttherapeuten werken ecologisch; ze maken gebruik van ‘natura sanat’; de natuur heelt. Ze is duurzaam; door het oefenen maak je je nieuwe vaardigheden eigen, welke je je hele leven kunt gebruiken. Ze is procesmatig van aard, waarbij de HOE—vraag leidend is: Hoe doe je dit nu, Hoe voel je je nu, Hoe ga je nu in contact, HIER EN NU leven.